Sloepenroutes in Midden Friesland

Grotere foto's niet meer beschikbaar.

Rondje Burd ca. 1 u.

Rondje Modderige Bol ca. 2 u.

Grou, Veenhoop, Eernewoude, Grou ca. 3 u.

Grou, Akkrum, Irnsum, Grou ca. 4 u.

Grou, Akkrum, Sneekermeer, Irnsum, Grou ca. 6 u.

Grou Akkrum Broek Langweer Goingarijpster Poelen ca. 5 u.

Grou Warega Wartena Eernewoude Princenhof Grou ca. 5 u.

Grou Akkrum Akmarijp Goingarijp Terkapelse Poelen ca. 6-7 u.

De Deelen Route ca. 6-7 u.